jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–24 | 02:47 UTC
publikováno: 2018–01–03 | 19:43 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Leden 2018: Bouřka
Ve středu 3. 1. 2018 přecházela z Německa přes naše území linie podružné studené fronty, na které se vyskytovaly bouřky, relativně v hojném počtu. Nejrozsáhlejší a nejintenzivnější byly na západě našeho území, což je dáno tím, že se zde odehrávaly v odpoledních hodinách. Při svém dalším postupu na východ pak slábly a s večerem zanikly. I tak ale bouřky postoupily až do oblasti východních Čech.