jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–24 | 03:01 UTC
publikováno: 2017–03–20 | 07:36 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Duben 2017: Nadprůměrně teplý
Podle klimatického modelu CFSv2 americké agentury NOAA by měl být duben 2017 ve střední Evropě teplotně nadprůměrný. Teplotní odchylka měsíční průměrné teploty vzduchu by měla být v České republice 0,5 až 2 °C vzhledem k referenčnímu období 1999–2010. Rovněž dlouhodobý výhled počasí na období od 19. 3. do 16. 4. 2017 ukazuje, že v celém zmíněném intervalu by se měla průměrná teplota v ČR udržovat nad dlouhodobým 30letým průměrem z referenčního období 1981–2010.
Srážkově by měl být duben kolem normálu nebo slabě podnormální. Podle výhledu ČHMÚ bude období 19. 3 – 16. 4. 2017 většinou srážkově podnormální, jen období na přelomu března a dubna by mělo být více deštivé. Výhledy NOAA na jaro a léto předpokládají spíše teplejší a sušší sezónní klima.