jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–24 | 03:11 UTC
publikováno: 2016–09–21 | 05:49 UTC
autor článku: Petr Dvořák
2016: Začíná babí léto
Podle Meteorologického slovníku výkladového je babí léto "období suchého, málo větrného, slunného a přes den velmi teplého počasí, které se vyskytuje v Evropě obvykle v září nebo říjnu. Noci v tu dobu již bývají poměrně chladné a vytvářejí se v nich radiační mlhy, které se s postupujícím podzimem (zkracujícím se dnem) udržují po větší část dne. Příčinou babího léta je rozsáhlá anticyklona, která v podzimním období setrvává nad stř. a jv. Evropou. Trvání babího léta v jednotlivých letech je velmi rozdílné: např. v r. 1959 trvalo téměř 7 týdnů, zatímco v některých letech není zřetelné. Patří k povětrnostním singularitám v roč. průběhu počasí ve stř. Evropě; podle H. Flohna se v průměru vyskytuje ve dnech 21. 9. až 2. 10. Proto je u nás někdy nazýváno létem svatého Václava (28. 9.). Období s podobným rázem podzimního počasí má v jiných zemích vlastní pojmenování, např. ve Francii léto svatého Martina (11. 11.), připadající na první polovinu listopadu, v Anglii léto svatého Lukáše (18. 10.), vyskytující se uprostřed října, ve Švédsku léto svaté Brigity (26. 10.) apod. V Severní Americe je obdobou babího léta léto indiánské."

Takové období teď nastupuje ve střední Evropě. Od severu k nám zasahuje výběžek tlakové výše, ve kterém k nám zpočátku proudí chladnější vzduch, ale ve výšce už bude postupně zesilovat teplá advekce, což povede k utvoření teplotní inverze. Ta bude v noci příčinou tvorby četnějších mlh, které se pak během dne budou rozpouštět a odpoledne bude teplejší slunečné počasí. Tento cyklus se bude po několik dní opakovat. Noční teploty budou klesat i pod 5 °C, denní maxima dostoupí kolem 20 °C. Babí léto bude skončeno (nebo alespoň přerušeno) zřejmě na přelomu září a října, kdy by mělo dojít ke změně cirkulace.