jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–24 | 02:40 UTC
publikováno: 2016–05–02 | 07:46 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Video: Cyklovýlet studentů VŠO na Libuš
Třetím rokem probíhá výuka studentů VŠO na katedře letecké dopravy, kde mimo jiné studují také leteckou meteorologii. V rámci přednášek jsme se vydali na exkurzi na observatoř v Praze-Libuši a shlédli jak meteorologickou stanici, tak start aerologické sondy, tentokrát spojené také se sondou ozonometrickou.