jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 15:09 UTC
publikováno: 2016–01–02 | 05:55 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Roztoky: Rok 2015 chladnější než 2014
Měřicí stanice v Roztokách na Křivoklátsku zaznamenává teplotu vzduchu a rosný bod každou minutu, tyto záznamy je možno sledovat zde na těchto stránkách, kde je také grafický výstup. Průměrné hodnoty jsou vypočítávány průměrováním ze všech naměřených hodnot, nikoli standardně průměrováním součtu T07+T14+T21+T21, jak je aplikováno v klimatologii.
Rok 2015 měl na této měřicí stanici průměrnou teplotu 10,54 °C, maximální 39,1 °C (dne 22. 7. 2015 v 17.08 UTC), minimální -9,7 °C (dne 7. 2. 2015 v 07.04 UTC). Průměrná teplota se od předchozího roku liší jen nepatrně. Rok 2014 měl průměrnou teplotu 10,61 °C, maximální 35,9 °C (dne 20. 7. 2014) a minimální -11,6 °C (dne 30. 12. 2014). .