jasno — tisk
čas výtisku: 2024–07–15 | 01:56 UTC
publikováno: 2015–10–01 | 19:35 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Září 2015: Přehled
Průměrná zářijová teplota vzduchu na celém území ČR vyšla 13,1 °C, což bylo +0,6 °C oproti průměru. Z toho Čechy byly poněkud chladnější, než Morava. V Čechách byla průměrná teplota vzduchu 12,6 °C, což je +0,3 °C oproti normálu. Morava měla průměrnou teplotu 13,9 °C a byla o 1,1 °C teplejší, než je průměr pro září. Září tedy bylo dalším z dlouhé řady teplotně nadprůměrných měsíců.

Srážkový úhrn, vztažený na celé území ČR, je 33,1 mm. To je pouhých 54,6 %, tedy o málo víc než polovina, z dlouhodobého průměru. V Čechách spadlo 31 mm, což je 52,4 % normálu, na Moravě pak úhrn srážek činil 36,8 mm, tj. 58,5 % normálu — Morava byla nepatrně víc zavlažena srážkami, než Čechy.

Trvání slunečního svitu bylo prakticky v normě — na území ČR dopadaly sluneční paprsky celkem 139,1 hodin, což je 98,1 % normálu. Z toho v Čechách byl průměrný úhrn slunečního svitu 139,8 hodin, tj. 100,6 % průměru, zatímco na Moravě 138,0 hodin, což bylo 93,5 % průměru. To odpovídá i většímu množství oblačnosti, ze které také vypadlo více srážek ve východní polovině naší republiky.

Zdroj: CLIDATA ČHMÚ.