jasno — tisk
čas výtisku: 2024–07–15 | 03:10 UTC
publikováno: 2015–09–09 | 07:54 UTC
autor článku: MŽP
Galileo: Logistické centrum v Ústeckém kraji
Tisková zpráva ministerstva životního prostředí: Ministerstvo dopravy zasílá Evropské komisi informaci, že pokračuje v kandidatuře na umístění podpůrného logistického centra evropského družicového navigačního systému Galileo v Ústeckém kraji. Ministrům dopravy a životního prostředí Danu Ťokovi a Richradu Brabcovi se totiž podařilo dohodnout do rozpočtu krytí ročního nájemného, jak požadovala Evropská komise.

„V současnosti se kromě nás dostala do druhého kola kandidatury na logistické centrum Galilea také Belgie. Věřím, že Evropská komise přihlédne k tomu, že v České republice už sídlí agentura pro evropský navigační systém a umístění logistického centra Galileo u nás je proto celkově výhodnější,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Rozpočet Ministerstva dopravy tak bude navýšen o 6,7 milionu korun ročně, aby stát mohl zajistit nájem po dobu následujících 20 let. O rozpočtu v současnosti probíhá debata na jednání vlády. „Pokud s kandidaturou uspějeme, pro Ústecký kraj to znamená možný vznik až 50 nových pracovních míst i další navazující pracovní příležitosti. Zázemí špičkového evropského centra v Ústeckém kraji může být navíc atraktivní i pro další investory,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec, který je zároveň poslancem za Ústecký kraj.

Na základě výzvy Evropské komise, která oslovila členské státy EU k předložení návrhů na hostování logistického centra systému Galileo, se Ministerstvo dopravy obrátilo na jednotlivé kraje a hlavní město Prahu, zda mají zájem se výzvy účastnit. O kandidaturu se přihlásil Ústecký kraj, který se v souladu s výzvou Evropské komise zavázal plnit všechny požadavky na poskytnutí prostor pro hostování ILS centra Galileo, včetně zajištění infrastruktury a údržby po celou dobu jeho fungování. Náklady na dvacetiletý pronájem prostor bude financován ze státního rozpočtu.