jasno — tisk
čas výtisku: 2024–07–15 | 02:08 UTC
publikováno: 2015–09–05 | 14:35 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Počasí na prodej
Svobodná univerzita v Berlíně po odmlce opět nabízí k prodeji názvy tlakových útvarů, ať už těch, které přinášejí živelní pohromy, anebo krásné počasí. Kdo zaplatí, může pojmenovat bouři nebo tlakovou výši, apod. Cena za tento úkon (tzv. kmotrovství) v případě tlakové níže je 236 €, v případě tlakové výše 355 €.
Jména jsou udělována od roku 1955, následně jsou užívána meteorology v některých regionech i médii. Příkladem je vichřice Emma nebo orkán Kyrill.