jasno — tisk
čas výtisku: 2024–07–15 | 03:13 UTC
publikováno: 2015–09–03 | 19:14 UTC
autor článku: WMO
El Niňo 2015: Jedno z nejsilnějších od r. 1950
V současné chvíli je v tropických oblastech Tichého oceánu plně rozvinutý jev El Niňo, který má silné projevy. Mezinárodní klimatické modely se majoritně přiklánějí k názoru, že El Niňo 2015-2016 bude před koncem roku ještě více zesilovat. Modely a odborníci se domnívají, že teplota povrchových vod Tichého oceánu v centrální tropické části zřejmě překročí odchylku 2 °C nad obvyklým dlouhodobým průměrem, čímž se současné El Niňo dostane mezi čtveřici nejsilnějších od roku 1950 (1972-73, 1982-83, 1997-98). Národní meteorologické a hydrologické služby a další agentury nadále monitorují podmínky v tropickém Pacifiku a zjišťují další vývoj El Niňa, aby vyhodnotily místní dopady a vlivy.

Během srpna 2015 se teplota povrchových vod v tropických regionech Tichého oceánu pohybovala v rozmezí +1,3 až +2,0 °C oproti dlouhodobému průměru, přičemž už odchylka +1 °C oproti průměru signalizuje velmi silné El Niňo. Typické El Niňo vykazuje vrcholící povrchovou teplotu oceánu kolem rovníku v pozdních měsících roku.

Atmosférické ukazatele El Niňa udržovaly konzistenci a během posledních měsíců zesilovaly s tím, že index jižní oscilace (Southern Oscillation) nižší než -1,5 během minima počátkem července naznačoval zesilující vazby mezi atmosférou a oceánem coby faktor zesilování jevu El Niňa. Ve druhém čtvrtletí 2015 se východně od datové hranice formovala charakteristická oblačná a srážková pole, která byla velmi dobře vyjádřená, stejně tak zeslabovaly pasáty v oblasti západního a středního Pacifiku. Tato oblačná pole se srážkami jsou považována za důležitý spouštěcí mechanismus dopadů El Niňa na globální klima. Z historie je známo, že maximum projevů vykazuje El Niňo mezi říjnem a lednem následujícího roku, a často trvá ještě v první čtvrtině toho roku, než zeslábne a skončí.

Během několika posledních měsíců byla tepota podpovrchových vod tropického Tichého oceánu v oblasti východně od datové hranice výrazně nad dlouhodobým průměrem, což je reakce na zřetelné zeslabování pasátových větrů. Stálý nárůst teploty povrchových vod oceánu, především ve východní a nejvýchodnější oblasti Pacifiku, je spojen se zdejším nahromaděním vystupující teplejší podpovrchové vody v důsledku zeslabených pasátů. Současný nárůst teploty podpovrchových vod je příčinou toho, že v příštích měsících bude teplota povrchu oceánu buď růst, anebo se alespoň udržovat ve stejných hodnotách.

V současné době více než polovina matematických modelů predikuje pro východní a centrální část tropického Tichého oceánu dosažení nebo překročení odchyky +2 °C oproti normálu, a to v době od října do prosince. Naopak statistické modely předpovídají více konzervativní vrchol průběhu El Niňa, s teplotou povrchových vod vyšší jen o 1,5 až 2 °C. Když se podrobněji podíváme na oba typy modelů a známe jejich výpočetní charakteristiky, přikloníme se k tomu, že současné nadprůměrné teploty oceánských vod v centrální a východní části tropického Tichého oceánu v nadcházejících měsících zůstanou přinejmenším na současných hodnotách, ale spíše ještě porostou a dosáhnou tak jedné z nejvyšších hodnot od roku 1950. V následujících měsících bude tedy nutno obezřetně sledovat podmínky v oceánech i v atmosféře, aby bylo možno správně vyhodnotit zesilování El Niňa.

Je důležité podotknout, že El Niňo a La Niňa nejsou jedinými faktory, které řídí světové klima. Proto jsou velmi důležitá regionální vyhodnocení místního klimatu a zjišťování, do jaké míry se El Niňo a La Niňa uplatňují v jiných částech světa a jak ovlivňují tamní mechanismy, které řídí místní klima. Například stav tzv. dipólu Indického oceánu, dipól povrchových vod tropického Atlantiku nebo Pacifická dekádová oscilace jsou jevy, které mají silný dopad na klima přiléhajících kontinentů. Současné i vznikající podmínky mezi oceánem a atmosférou v západní části Indického oceánu naznačují s téměř jistotou pozitivní fázi Indického dipólu na sklonku roku 2015. A rovněž Pacifická dekádová oscilace byla v pozitivní fázi na počátku roku 2014, což podporuje El Niňo ve východním Tichém oceánu, tam, kde jsou nyní pozorovány největší teplotní odchylky povrchových vod. Jaké budou dopady na regionální klima, to lze dedukovat studiem místních či národních klimatických sezónních výhledů, např. výstupy z regionálních klimatických center, regionálních klimatických diskusních panelů či národních klimatických a hydrologických služeb.

Shrnutí
V srpnu 2015 naznačují ukazatele jak oceánické, tak atmosférické, v oblasti tropického Pacifiku chování svědčící o silném El Niňu.
Většina klimatických modelů produkuje výsledky, že El Niňo 2015-16 bude silné, bude zesilovat ve druhé polovině roku 2015.
Vrchol intenzity tohoto El Niňa nastane od října 2015 do ledna 2016, a celkově se letošní El Niňo dostane mezi první čtyři nejsilnější od roku 1950.
Vlivy tohoto El Niňa se v některých regionech projeví zvlášť silně, přesah působení jevu bude ještě v příštích 4 až 8 měsících.
Typickým obdobím, kdy El Niňo slábne a rozpadá se, je v první a druhé čtvrtině následujícího roku (tj. v tomto případě 2016). Nezapomínejme však, že dopady na počasí v některých regionech budou zjevné i během zánikové fáze El Niňa.


Překlad: Petr Dvořák.
Zdroj [PDF].