jasno — tisk
čas výtisku: 2024–07–15 | 01:50 UTC
publikováno: 2015–08–13 | 21:38 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Jak vypadá maximum teplé advekce
Léto 2015 vrcholí přílivem tropického vzduchu na přední straně tlakové níže, která se v současnosti nachází ještě nad západní Evropou a nad naše území se dostane až o víkendu, abychom se začátkem dalšího týdne dostali do jejího týlu, kam proudí chladný vzduch od severozápadu. V pátek 14. 8. 2015 bude nad naše území od jihu zasahovat hřeben velmi teplého vzduchu, jehož původ je v subtropické Africe a který se vlivem globální cirkulace atmosféry dostal až nad střední Evropu.

Mapka ukazuje situaci v tlakové hladině 850 hPa, která je v nadmořské výšce okolo 1500 m. V této výšce probíhá už velmi nepatrné ovlivňování teploty vzduchu "běžným" terénem, tj. v Česku typicky okolo 400 m nadmořské výšky. Proto je hladina 850 hPa určitým východiskem pro předpověď teploty a celkového chování vzduchové hmoty. V pátek bude v hladině 850 hPa nad naším územím podle modelu GFS teplota 19 až 21 °C. Vzhledem k silnějšímu větru východních až jihovýchodních směrů bude vrstva vzduchu mezi povrchem a hladinou 850 hPa intenzivně promíchávána turbulencí a bude si tak udržovat suchoadiabatický vertikální teplotní gradient (změna teploty vzduchu o 1 °C při změně výšky o 100 m, ve smyslu pohybu vzhůru se jedná o pokles teploty, ve směru dolů naopak o vzestup teploty) a z toho vychází předpoklady maximální očekávané teploty vzduchu u povrchu 31 až 35 °C, ojediněle i více, avšak téměř jistě ne 40 °C.

V noci na sobotu postoupí od západu nad naše území zvlněná studená fronta a ukončí tropické počasí u nás. Takovýto předěl počasí bývá každoročně v polovině až druhé třetině srpna obvyklý.