jasno — tisk
čas výtisku: 2024–07–15 | 02:18 UTC
publikováno: 2015–08–06 | 08:01 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Sucho: Extrémní sucho se bude zhoršovat
Ve středu 5. 8. 2015 vydal Český hydrometeorologický ústav tiskovou zprávu, týkající se mimořádného sucha v České republice. Jedná se o jedno z nejhorších such v historii, i když je obtížné srovnávat jednotlivá sucha mezi sebou (kvůli regionalitě a řadě parametrů). Aktuální stav podpovrchových vod, sledovaný pomocí vrtů, ukazuje, že 54 % mělkých vrtů má stav hladiny mimořádně až extrémně nízký. Povrchové vody (řeky) vykazují průtok 10 až 50 % srpnového průměru. V některých regionech (např. střední Čechy a Polabí) bylo dosaženo bodu vadnutí, kdy začínají usychat rostliny.

Akumulované srážky od začátku roku, vztaženo na celé území ČR, mají deficit 150 mm, to je zhruba o třetinu méně, než průměrné úhrny za roky 1981-2010. Červenec 2015 byl třetí nejteplejší od r. 1934. Výhled počasí neukazuje zlepšení. Srpen 2015 by měl být i nadále teplotně silně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Příležitostně se budou vyskytovat místní přeháňky nebo bouřky, které však přinesou jen místní srážky a nijak nezlepší celkovou situaci na našem území.

Zdroje obrázků.