jasno — tisk
čas výtisku: 2024–05–21 | 07:27 UTC
publikováno: 2024–02–01 | 21:44 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Video: Adiabatický výstup
Krátký meteorologický tutoriál o tom, co se děje s elementem vzduchu při jeho vertikálním posunu v atmosféře. Posun nahoru vede ke zvyšování objemu a ochlazování, posun dolů k opačným dějům. Závisí také na obsahu vlhkosti, jakým způsobem se tyto změny vyrovnají energeticky. .