jasno — tisk
čas výtisku: 2024–05–22 | 20:17 UTC
publikováno: 2020–08–11 | 09:42 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Video: Letecká meteorologie, 2. díl
Ve druhém díle seriálu se seznámíme se stavbou zemské atmosféry a nejdůležitějšími parametry, které jsou v meteorologii používány. Důraz je kladen na troposféru, nejnižší a v letectví nejvíce využívanou vrstvu, ve které se také odehrává většina známých meteorologických jevů. .