jasno — tisk
čas výtisku: 2023–09–26 | 13:43 UTC
publikováno: 2017–12–01 | 09:51 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Tichý oceán: La Niňa
Analýza odchylek teploty povrchových vod oceánů vzhledem k referenčnímu období 1971-2000 ukazuje, že v rovníkových vodách Pacifiku se začíná zřetelně projevovat jev La Niňa. Jedná se o tok chladnějších vod podél rovníku od jižní Ameriky směrem k Austrálii. La Niňa navazuje na předchozí El Niňo, které vrcholilo o Vánocích 2015 a bylo jednou z příčin extrémně teplého léta 2015 na evropském kontinentu. .