jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 13:49 UTC
publikováno: 2017–02–07 | 09:27 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Atlantik: Vývoj další hluboké tlakové níže
Nad severním Atlantikem se 6. 2. 2017 krátkodobě objevila velmi hluboká tlaková níže jižně od Islandu, s hodnotou tlaku vzduchu na úrovni moře 934 hPa. Během jednoho dne tam došlo k poklesu tlaku o 50 hPa, poté se níže opět rychle vyplnila a pokračovala jako běžná cyklóna. Dne 7. 2. 2017 se na předpovědních mapách objevila další níže podobného rychlého vývoje v oblasti mezi Labradorem a Atlantikem. Byla by možná souvislost s vývojem cirkumpolárního vortexu v hladině 10 hPa?

Vortex je systém cirkulace proudění ve střední stratosféře v oblasti kolem pólu, vždy na té polokouli, kde je zimní část roku. Je to důsledek zvětšeného teplotního gradientu mezi rovníkem a pólem, kam v té době nedopadají sluneční paprsky. Vítr ve výškách kolem 30 km proudí západo-východním směrem velkou rychlostí, často přesahující 400 km/h. Teplota vzduchu v centru vortexu je kolem -65 až -75 °C. Někdy se zde vyskytne tzv. náhlé stratosférické oteplení, kdy během několika hodin vzroste teplota vzduchu až o 50 °C. To vyvolá anticyklonální proudění, takže vortex je narušen opačně cirkulujícím útvarem. Sousedí tu výšková tlaková níže, charakteristická svým cirkumpolárním vortexem, a výšková tlaková výše s opačným proudem větru. Na rozhraní obou cirkulačních trajektorií vzniká dynamická turbulence, jejíž gravitační vlny propagují do nižších hladin, dokonce až do spodní troposféry, a ovlivňují zde počasí.

Kolem 7. 2. 2017 je teplejší oblast s hodnotami teploty kolem -37 °C nad Aljaškou. Do 10. 2. tato teplejší oblast pozvolna slábne a anticyklonální proud zaniká. Nelze vyloučit, že současný vznik už druhé extrémně hluboké tlakové níže v nízké troposféře, jejíž vývoj je nezvykle rapidní, souvisí se změnami ve střední stratosféře.