jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–24 | 03:54 UTC
publikováno: 2017–01–06 | 07:16 UTC
autor článku: Petr Dvořák
2016: Jaký byl?
Rok 2016, i když byl o málo chladnější, než mimořádně teplý rok 2015, byl i tak teplotně nadprůměrný vzhledem k dlouhodobému průměru. Zde je tabulka odchylek teploty a srážkových úhrnů pro jednotlivé měsíce roku 2016.
Z tabulky vyplývá, že největší kladnou teplotní odchylku měl únor, který byl téměř o 4 °C teplejší, než odpovídá dlouhodobému průměru. Z celého roku byl pouze jediný teplotně podprůměrný měsíc, říjen, s velmi malou odchylkou -0,3 °C. Tři měsíce byly srážkově nadprůměrné, ostatní byly podprůměrné, i když ne moc výrazně. Největší zápornou odchylku od průměrného srážkového úhrnu zaznamenal prosinec a na druhém místě je srpen.
Nejvyšší zjištěná teplota vzduchu v roce 2016 byla 36,8 °C dne 11. 7. v Brodě nad Dyjí. Naopak nejnižší naměřená teplota byla -29,6 °C dne 22. 1. na Horské Kvildě na Šumavě, ovšem týká se to jen stanic ČHMÚ; např. na stanici Kvilda-Perla a v dalších lokalitách mrazových kotlin mohly být naměřeny teploty vzduchu nižší. Bez zajímavosti není ani nejvyšší zjištěný denní úhrn srážek v Albrechticích dne 31. 5. 2016, kdy zde v přívalovém dešti při bouřce napršelo 145,8 mm vody. Nad územím ČR a v těsném okolí bylo za celý rok čítačem blesků napočítáno 2667580 výbojů; největší denní počet blesků byl 230309 dne 25. 6. 2016, kdy u nás probíhala intenzivní bouřková aktivita supercelárních bouří v noci i přes den.
Pro zajímavost vyberme meteorologickou stanici v Praze-Ruzyni: V roce 2016 poprvé překročila teplota 20 °C dne 5. 4., letních 25 °C bylo prvně dosaženo 22. 5. a tropických 30 °C dne 24. 6. Poslední tropický den na Ruzyni byl 27. 8. (a jen těsně pod 30 °C bylo ještě 12. 9.), poslední letní den (25 °C) byl 16. 9. a hodnota 20 °C byla naposledy překročena dne 1. 10., kdy bylo ještě téměř letních 25 °C.
.