jasno — tisk
čas výtisku: 2020–09–30 | 03:24 UTC
publikováno: 2015–09–03 | 19:41 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Prázdniny 2015: Vyhodnocení července a srpna
Červenec i srpen 2015 byly oba mimořádně teplotně nadprůměrné a oba byly srážkově podprůměrné. Červencová průměrná teplota vzduchu byla 20,0 °C, což je +3,2 °C nad dlouhodobým normálem. Přitom samotné Čechy měly průměrnou teplotu 19,7 °C, tj. +3,0 °C oproti normálu, zatímco Morava měla průměrnou teplotu 20,5 °C, což je +3,4 °C oproti dlouhodobému normálu. Srážek (vztaženo k celé ploše území České republiky) spadlo pouhých 36,8 mm (tj. 36,8 litru na každý metr čtvereční), je to 40,8 % dlouhodobého normálu. Sluneční svit byl v červenci 265,7 hodin, tj. 126,2 % normálu, což znamená, že slunce svítilo zhruba o čtvrtinu více, než je obvyklé, tj. bylo méně oblačnosti.

Srpen byl mimořádně horký, pravděpodobně nejteplejší od počátku měření, nebo alespoň jeden z prvních v pořadí. Průměrná teplota na celém území byla 21,2 °C, což je +4,5 °C nad dlouhodobým normálem. Letos neplatila pranostika, která tvrdí, že co červenec nedopeče, srpen nedovaří, což má být vyloženo tak, že srpny bývají obvykle už chladnější, než července. Letošní srpen byl ještě výrazně teplejší, než červenec. Srážkový úhrn je v srpnu 62,8 mm, což je 89,3 % dlouhodobého normálu. Jak je vidět, srpen poněkud zmírnil narůstání vláhového deficitu, avšak sucho nadále trvá. Úhrn slunečního svitu byl v srpnu 259,5 hodin, tj. 122,5 % normálu. Je pozoruhodné, že v srpnu byl sluneční svit skoro stejně dlouho, jako v červenci, ačkoli se denní doba, kdy je slunce nad obzorem, už zřetelně zkracuje. Vyplývá z toho, že v srpnu bylo méně oblačnosti, než v červenci, resp. oblačnost zakrývala sluneční kotouč po kratší čas, než v červenci.

Krátké srovnání s červencem a srpnem předchozího roku 2014:
červenec prům. teplota 19,2 °C, tj. +2,2 °C oproti normálu. Srážky 104,7 mm, tj. 116,5 %. Sluneční svit 226,8 hod, tj. 107,1 %.
Srpen prům. teplota 15,7 °C, tj. -1,1 °C oproti normálu. Srážky 90,7 mm, tj. 120,5 %. Sluneční svit 154,8 hod, tj. 73,2 %.
.