jasno — tisk
čas výtisku: 2020–09–30 | 02:50 UTC
publikováno: 2015–08–05 | 07:25 UTC
autor článku: Petr Dvořák
MSG-4: První snímky z nové družice
Dnes zaznamenalo zařízení SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) na nově vypuštěné evropské meteorologické družici MSG-4 první snímky Země z orbity. Družice byla vypuštěna 15. 7. 2015 na geostacionární dráhu a dorazivší snímky dokládají, že zařízení pracuje správně a že je na nejlepší cestě k plně funkční činnosti, k níž dojde po šestiměsíčním zkušebním provozu.

Evropská kosmická agentura (ESA) byla odpovědná za počáteční funkčnost družice MSG-4 po startu — tato fáze se nazývá "start a uvedení na počáteční oběžnou dráhu". Do správy EUMETSATu předala ESA družici 26. 7. 2015.

První snímky z této družice jsou společným úspěchem ESA, EUMETSATu a evropského kosmického průmyslu. Pro své nutné a potřebné programy je EUMETSAT závislá na ESA, která má na starosti vývoj nových satelitů a zabezpečuje satelity již zavedené, jako je právě MSG-4. Tento kooperační program dělá z Evropy světového lídra kosmické satelitní meteorologie díky využití toho nejlepšího z obou agentur.

Zdroj.

EUMETSAT (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) je mezivládní organizace se sídlem v německém Darmstadtu. V současnosti sdružuje 30 států (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie; kooperujícím členem je Srbsko.

EUMETSAT provozuje geostacionární družice Meteosat-8, -9 a -10 nad Evropou a Afrikou, a Meteosat-7 nad Indickým oceánem. Rovněž provozuje dvě družice s polární drahou jako součást programu Initial Joint Polar System, který sdílí s americkou agenturou NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Data a produkty EUMETSATu jsou potřebná pro předpovědi počasí a k monitorování světového životního prostředí a klimatu. Od roku 2016 bude v dalších létech využívat také námořní misi Copernicus Sentinel-3, rovněž ve spolupráci s ESA jakožto zástupcem EU, aby pořizovala a poskytovala data k výzkumnému programu Copernicus Marine Environment Monitoring Service.